Privacy Policy

 

Privacy verklaring (versie d.d. 24 mei 2018)

In verband met de ontwikkelingen op het gebied van AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)/GDPR (General Data Protection Regulation) hebben wij ons privacy beleid aangepast.

Japans servies online vindt het belangrijk dat de privacy van haar klanten gewaarborgd is. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en je gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen jouw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden en gebruiken de verstrekte gegevens niet ongevraagd voor het versturen van commerciële berichten.

Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Japans Servies. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 24 mei 2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over jou door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij uit op welke wijze wij de gegevens opslaan, hoe wij ze tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou verstrekte persoonsgegevens.

 

Privacy beleid Japansservies

 

https://www.japansservies.nl/nl/

 

Over ons privacy beleid

Bij het plaatsen van een bestelling bij “Japans Servies” hebben wij naam, factuur-en afleveradres, e-mail adres en telefoonnummer nodig. Indien een bedrijf besteld, hebben wij bedrijfsnaam, afleveradres, emailadres, telefoonnummer nodig om jouw bestelling te kunnen versturen. Voor bedrijven binnen EU hebben wij het BTW nummer nodig voor het opstellen van een 0 – factuur. Deze bedrijfsgegevens worden uitsluitend gebruikt om de factuur op te stellen, de bestelde producten te verzenden of om contact op te nemen over de bestelling.

 

Over de gegevensverwerking

Hieronder beschrijven wij op welke wijze jouw gegevens worden verwerkt, waar wij die opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en met welke partijen wij de gegevens delen die noodzakelijk zijn om onze orders aan onze klanten te kunnen verwerken. Met deze zakelijke partijen hebben wij verwerkerovereenkomsten gesloten, die garanderen dat die derde partijen zorgvuldig met onze klantgegevens omgaan, volgens de wet AVG, die ingaat op 25 mei 2018.

 

Cookies

Cookies zijn kleine bestandjes die worden opgeslagen in het geheugen van jouw computer. Cookies brengen de veiligheid van jouw computer niet in gevaar.

Onze webshop maakt gebruik van cookies. Bij een eerste bezoek aan onze webshop wordt om toestemming gevraagd wel/geen gebruik te maken van cookies.

Cookies zorgen ervoor dat producten die in het winkelmandje worden geplaatst zijn worden onthouden. Cookies zorgen voor een beter en soepel verloop van de werking van onze webshop en geven anoniem inzicht in pagina bezoek op de website. Je kunt je afmelden voor cookies, alleen kan het zijn dat de procedure in de webshop minder goed verloopt. De eerder opgeslagen informatie kan via de instellingen van jouw browser verwijderd worden.

 

Cookies van derde partijen

Indien wij gebruik maken van softwareoplossingen van derde partijen, die gebruik maken van cookies staat dit vermeld in deze privacyverklaring.

 

Google Analytics

Wij verzamelen gegevens over het surfgedrag van bezoekers en delen deze gegevens met Google. Dit gebeurd geheel anoniem. Het doel van het gebruik van Google Analytics is om inzicht te krijgen in het surfgedrag van bezoekers op onze website en rapportages te krijgen hoe bezoekers de website gebruiken.

Google is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens.

 

Webwinkel software

LightSpeed

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Lightspeed. Alle bevestigingsmails die je ontvangt van onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van LightSpeed. Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Lightspeed heeft toegang tot de gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen deze gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Lightspeed is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Lightspeed maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot jouw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. Lightspeed behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

 

Beveiliging:

Onze webshop is beveiligd met SSL-beveiliging.

 

E-mail en nieuwsbrieven

E-mail

Wij maken gebruik van E-mail service via Hostnet, gekoppeld aan ons gmail account.

Voor verdere informatie over privacy zie google privacy en voorwaarden.

Nieuwsbrieven

Klanten kunnen zich aanmelden voor de nieuwsbrief. De webshop stuurt automatisch een link om te bevestigen. In deze bevestigings e-mail bestaat ook de mogelijkheid om zich uit te schrijven voor de nieuwsbrief. Afmelden voor de nieuwsbrief is ook mogelijk door een mail te sturen naar [email protected]

Wij zullen geen ongevraagde nieuwsbrieven versturen. Alleen klanten die zich hebben aangemeld voor de nieuwsbrief ontvangen deze.

 

Webhosting

Hostnet

Onze domeinnamen en emailverkeer zijn bij hostnet gehost. Hostnet zal ook volgende nieuwe wet- en regelgeving vertrouwelijk met jouw en onze gegevens omgaan.

Wij hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met Hostnet.

Onestopwebshop

Wij hosten hier een van onze domeinnamen en hebben een verwerkerovereenkomst gesloten, zodat de privacy van onze klantgegevens gewaarborgd is.

 

Verzendmethoden

Wij delen onze klantgegevens naam, adres, emailadres en telefoonnummer met de volgende verzendorganisaties. Deze gegevens worden uitsluitend gedeeld met het doel de pakjes aan onze klanten te versturen en eventueel contact op te nemen in geval dat nodig is. De klantgegevens worden niet gebruikt om ongevraagd klanten te benaderen voor reclame doeleinden.

 

  • Shopsunited
  • Sendcloud

Met beide organisaties hebben wij verwerkersovereenkomsten gesloten.

 

Betaalmethoden

Jouw bankgegevens worden door ons niet opgeslagen, vanwege veiligheidsoverwegingen. Voor de betaling heb je de keuze uit betalen met een betaalprovider of bankoverschrijving. Op het moment dat je kiest voor een betaalprovider, ga je een overeenkomst aan met de betreffende betaal provider. Op dat moment is de privacy policy van deze betaalprovider van toepassing op de gegevens die je verstrekt.

 

Mollie

Wij maken gebruik van een payment provider (Mollie). Via tussenkomst van deze payment provider kunnen wij onze klanten betaaldiensten zoals Ideal, Mr Cash en Sofortbanking aanbieden.

Daar Mollie niet wordt gezien als verwerker maar als verwerkingsverantwoordelijke (art.4/7 AVG) is het niet nodig dat er een verwerkingsovereenkomst met Mollie moet worden afgesloten.

Hier kun je lezen hoe Mollie jouw persoonsgegevens beschermt.

 

Facturatie en boekhouding

Voor de facturatie en boekhouding zijn wij van overheidswege verplicht de facturen 7 jaar te bewaren.

Facturen ouder dan 7 jaar worden door ons vernietigd.

 

Doel van de gegevensverwerking

Wij gebruiken jouw gegevens uitsluitend voor onze dienstverlening. Het doel van de gegevensverwerking houdt altijd direct verband met de opdracht die je verstrekt. Wij gebruiken gegevens niet voor (gerichte en ongevraagde) marketing. Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld, tenzij wij aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen moeten voldoen. Deze derden zijn allen gehouden tot geheimhouding of grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een wettelijke verplichting.

 

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld jouw IP-adres, webbrowser en besturingssyteem) zijn geen persoonsgegevens.

 

Bewaartermijnen

Klanten hebben het recht om een verzoek te doen hun klantgegevens uit onze webshop te laten verwijderen. Je kunt ons een e-mail sturen op [email protected]

Echter zijn wij van overheidswege verplicht de facturen met jouw klantgegevens 7 jaar te bewaren.

 

Recht van inzage, rectificatie of wissen van persoonsgegevens.

Klanten van “Japans Servies” hebben het recht op inzage, rectificatie of het wissen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor een e-mail sturen op [email protected]

Je ontvangt dan binnen 30 dagen reactie op dit verzoek.

Echter zijn wij van overheidswege verplicht de persoonsgegevens op facturen en in onze boekhouding 7 jaren te bewaren. Daarna worden deze gegevens door ons vernietigd.

 

Recht om klacht in te dienen bij Autoriteit persoonsgegevens.

Wij doen ons uiterste best om zorgvuldig om te gaan met jouw persoonsgegevens en stellen hiervoor al het mogelijke in werking. Mocht je toch van mening zijn dat wij jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken, kun je contact met ons opnemen via [email protected]

 

Wijzigingen in het privacy beleid

Wij houden te allen tijde het recht om ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt je de meest recente versie. Als het nieuwe privacy beleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij jou daarvan per e-mail op de hoogte.

 

Identiteit van de onderneming

Japans Servies webshop

T: (0031) (0)10 – 340.07.07

E : [email protected]

KvK 24.49.26.44 te Rotterdam, Nederland